» مطالب برای ماه 03 سال 1391

كعبه مرواريد است
يك سيه مرواريد
كعبه يك خانه بي معنا نيست
كعبه انبوه مفاهيم بلندي است
كه فهمش هنر است
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 138 نظرات: 0
مردي آمد
موجهاي تيره را آرام كرد
گردباد هرزه را با دستهاي دلنوازش رام كرد
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 009 نظرات: 0
صداقت را
نميخواهند امروز
زلالي آب را به كراهت
نظاره بايد كرد
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 037 نظرات: 0
آي آب عصيانگر
آي اروند ويرانگر
آي سيل خون آشام
آي مخزن آلام
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 913 نظرات: 0
مي شناسم اشك را من
مي شناسم درد را من
مي شناسم بغض را من
مي شناسم مرد را
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 989 نظرات: 0
ای تجلي خدا
عكس زيباي تورا
كه به هر لحظه نگه مي دزدد
با دو صد مهرمحبت
به سراي دل خود مي كوبم
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 993 نظرات: 0
برای محمد اسماعیلی
ای صفاي شهرمن بي من مرو
ای غزلخوان خوش گلشن مرو
ای صدايت مانده برديوارها
ای تسلاي دل غمگين ما
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 049 نظرات: 0
با تو مي گويم سخن از درد ها
از تظاهر هاي اين نامرد ها
از هماناني كه سر خم مي كنند
ارزش انسا نيت كم مي كنند
با مرام عشق بازي می کنند
با تظا هر صحنه سازي می کنند
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 046 نظرات: 0
كعبه امشب نور باران مي شود
همچو باغي در بهاران مي شود
كعبه امشب ميزباني مي كند
با علي او مهرباني مي كند
کعبه مامور خداي سرمد است
همچو مادر در بر مولا نشست
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 093 نظرات: 0
من غیاب وتو حاضر ای حضور نا پیدا
من غروب وتو طالع ای طلوع بی همتا
من ضعیف و تو قادر من خموش و تو ناظر
من به زیر دستانت ای شکوه و ای ماوا
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 048 نظرات: 0