» مطالب برای ماه 05 سال 1394

مردم با شما خیلی خوشترند
مردم با شما خیلی خوشترند
مدتی است که شهدای غواص شهر به شهر مردم را گردهم جمع می کنند و برایشان روایت وحدت و معنویت و عشق و خلوص می خوانند. جنازه مختصر شهدای غواص ، با مردم به خوبی ارتباط برقرار می کنند و با آنها حرف می زنند، درد دل می کنند و درد دلهای آنها را می شوند. می گویند چیزهایی را که این روزها کمتر کسی می گوید . در حرفشان دروغ و تکبر و منیت و خودخواهی جایی ندارد
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 3 444 نظرات: 0