» مطالب برای ماه 07 سال 1394

فاجعه ای به وسعت مرگ انسانیت
دنیای عجیبی است چقدر این خطه از زمین به کاشت ، داشت و برداشت جاهلیت علاقه دارد. هنوز در این سرزمین جهالت و غفلت مشتری مشتاق دارد و خریت موج می زند. عرب جاهلی هیچوقت در این محدوده جغرافیایی آدم بشو نیست نمی خواهد آدم شود انسانیت به این از خدا بیخبران نیامده است.
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 2 499 نظرات: 0