» مطالب برای ماه 05 سال 1395

خبرنگار تشنه شکلک و سخنرانی نیست
یک روز خودم مسئولی بودم که می بایست روزی را که بنام قشر بسیار زحمتکش خبرنگار است مراسمی بگیرم و تجلیلی هرچند ناقابل ، شاید یکی از بزرگترین دغدغه هایم برگزاری مراسمی با این عنوان بود روز خبرنگار
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 667 نظرات: 0
سابقه کاری
حسین جوادی
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 2 095 نظرات: 0