اي فاطمه
اي شافعم به محشر
اي در پربهاي رسول
اي ماوراي زن
اي ماه انجمن
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 320 نظرات: 0
در پسين حمله ما
ضجه اي برخاست از جا
بر شفق آه يتيمان حلبچه
آن زنان و پير و كودك
ناله ها از دل كشيدند
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 472 نظرات: 0
با وقاري اي بسيج
بوستان انقلابم را و تفسير كتابم را
بهاري اي بسيج
در مصاف دشمنان دين و ايمان
پايداري اي بسيج
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 419 نظرات: 0
دشت ، غريب
صدا ، نا آشنا
دست ، نامرئي
چوب ، مشتي خاكستر
مانده از آتش
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 553 نظرات: 0
خواب را در خواب بشكن
حرمت دين رسول الله را مشكن
كودكم امروز اين افسونگريها
لاي لائي بيش نيست
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 432 نظرات: 0
حجاب اي آيه نيكوي رحمت
حجاب اي دختران را زيب و زينت
حجاب اي ديو رويان از تو غافل
تويي سر چشمه ايمان و عفت
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 2 140 نظرات: 0
من و تنهائي و او
هيچكس نيست در اين خانه مست
كه گنه در آن است
و من و اين گنه بيهوده
كه بدنبال خريداري آن
عزتم رفت از كف
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 471 نظرات: 0
برادرم
خواهرم، امروز چه روزيست؟
با نگرش صحيح و منطقي به جامعه كنوني خواهيم يافت كه مصاديق زير
شرح حالي است از اكثريت افراد جامعه و مصائب و مسائلي
است كه مبتلا به جامعه ماست گر چه تلخند ولي بايد پذيرفت
كه امروز روزيست كه وازه گناه را
با طلا آذين كرده اند
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 430 نظرات: 0
خواهرم آگه باش
در بيابان گنه، پا مگذار
در بيابان گنه
چشمها در صد دند
تا كه بازار حيا داغتر از پيش شود
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 304 نظرات: 0
به گردابي گرفتاري رفيقا
نمي داني، نمي داني، تو اي دوست
چه گرداب عظيم است و چه سيل پر خطر
تو را همواره ميبينم كه دستانت بلند است
ادامه مطلب
نویسنده: حسین جوادی بازدیدها: 1 250 نظرات: 0